Ausbildungen 2014 - 2022

 

2014 - 2016 Dip. Spirit & Soul Master of Life

2016 -  Cert. Entscheidungscoach EC

2016 - Dipl. Hypnosetherapeutin NGH/VHS

2017 - Cert. Integral Coach CIS

2018 Cert. Transpersonaler Coach

2019 - Biografie Beraterin

2021 - Cert. Inner Coach

2021/2022 - Neurographik Spezialistin